lauantai 2. heinäkuuta 2011

Allekirjoita Vartiosaaren suojeluvetoomus!

Yhä uudet retkikunnat löytävät Vartiosaaren huipun.

Poikkeuksellisesti vinkkaamme lukijoita vetoomuksesta - linkki tekstin lopussa - jonka allekirjoittamalla voi ilmaista kantansa erään globaalistikin erityislaatuisen periferiahelmen säilymisen puolesta.

Puhe on Helsingin Vartiosaaresta, jonka kaavoitusprosessi on aktivoitumassa vuosien hiljaiselon jälkeen. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta jätti juhannuksen alla eriävän lausunnon Uudenmaan liiton laatimasta maakuntakaavan luonnoksesta. Kyseisessä luonnoksessa Vartiosaarta ei ole merkitty "taajamatoimintojen" alueeksi, mikä käytännössä tarkoittaa, että saarta ei tultaisi käyttämään rakennusalueeksi. Tämä näkemys ei miellyttänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa, joka on ilmaissut halunsa selvittää sitä mahdollisuutta, että Vartiosaari kytkettäisiin sillalla mantereeseen ja rakennettaisiin uudeksi asuinalueeksi.

Sama pyrkimys on kummitellut jo 1940-luvulta - kaikonnut aina hetkeksi, mutta nostanut yhä uudestaan päätään. 1960-luvun lopulla Vartiosaaresta voitonvarmasti jo myytiin asuntosäästäjille kerrostaloasuntoja - toki vasta paperilla olleita. Kuin ihmeestä saari on säästynyt siltä kohtalolta, jonka Helsingin kookkaista saarista esimerkiksi Kulosaari ja Lauttasaari ovat kokeneet. Siitä ei ole tullut lähiötä lähiöiden joukkoon. Mantereen tultua taajasti rakennetuksi ja viimeisen päälle modernisoiduksi on Vartiosaaren arvo omana itsenään vain kasvanut. Tämän ymmärtää maakuntakaavan luonnos, joka siis esittää Vartiosaaren luonto- ja kulttuurimiljöökokonaisuuden säilyttämistä. Se on myös sopusoinnussa saaren aiemman, Valtioneuvoston 2009 hyväksymän RKY-merkinnän (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö) kanssa.

Ainoastaan Vartiosaaren pääasiallinen omistaja, Stadi, ei ilmeisesti ymmärrä tai tahdo ymmärtää alueen arvoa. Miksi? Lyhytnäköisesti lihoiksi pistämällä saaresta saisi tietenkin mukavasti massia kaupungin pankkitilille. Silti vieläkin todennäköisempi selitys on psykologinen. Aasiasta tunnetaan tarina rutiköyhästä kerjäläisestä, joka haali vaivalla niukkaa elantoaan turuilta ja toreilta tietämättä että hänen kurjan majansa maalattian alla piili huikea aarre. Jos jokin arvokas on liian lähellä, se jää helposti huomaamatta. Näin ei silti tarvitse olla.

Maakuntakaavaluonnoksen säilyttävää linjausta tukemaan perustetun vetoomuksen voi allekirjoittaa tässä osoitteessa:

http://www.adressit.com/pelasta_vartiosaari

Allekirjoitus vie vain tuokion. Linkkiä sopii levittää kiinnostuneille!

Lisää Vartiosaaresta aiemmassa tekstissämme:
http://esoteerinenmaantiede.blogspot.com/2009/10/helsingin-tuntematon-saaristolaiskyla.html

Saari tarjoaa spontaania periferiaterapiaa. Sen tasapainottavan vaikutuksen tietää muun muassa lastensuojeluyksikkö, joka kuntouttaa ympärivuotisesti eri tavalla haasteellisia skidejä tukikohtanaan Mäntyniemen huvila.

Ei kommentteja: